Téměř každé dítě vyrůstá se vzpomínkami na návštěvy ZOO se svou rodinou. Zoologické zahrady přece pomáhají s ochranou zvířat a jejich cílem je vzdělávat veřejnost. Ve skutečnosti je to jen chytře podaná lež.

Vzdělávání, nebo peníze?

V zoologických zahradách se děti od mala učí, že je v pořádku vytrhávat zvířata z přirozeného prostředí, dát je pod zámek, jednat s nimi jako s věcí. Toto vykořisťování se často označuje jako podpora vzdělávání. Ve skutečnosti je chov zvířat za mřížemi zastaralý a zbytečný a jednou se na něj lidstvo bude dívat jako na otrokářství, které bylo běžné ještě před relativně krátkou dobou. Zastavte se a porovnejte dva následující obrázky.

Slon v zajetí Slon v přírodě

Mohou duševně zmrzačená zvířata mezi zdmi či mřížemi, neprojevující téměř žádné prvky přirozeného chování, sloužit jako vzdělávací nástroj? Ne. Takto chovaná zvířata pouze celý den lenoší a chovají se diametrálně odlišně, než jak by se chovala v původním prostředí. Zoologické zahrady nijak nepodporují změnu postojů, vzdělání nebo zájem svých návštěvníků o ochranu přírody. Ve skutečnosti nás pouze učí zneužívat živé tvory a pozitivní postoj k ochraně přírody systematicky otupují. Jediné, co v ZOO slouží ke vzdělávacím účelům, jsou cedulky u výběhů. Není to trochu málo?

Běluha v zajetí Běluha v přírodě


Utrpení za mřížemi

Zoologické zahrady jsou zvířecí věznice. Ve většině z nich je zvířatům odepřeno vše, co je pro ně přirozené. Běh, lezení, cestování, migrace, létání, hledání a lov potravy a vody, bránění území, volba partnera i život ve smečce. Místo toho jsou celý život uvězněna v nudě, osamělá, zbavena kontroly nad svým životem, daleko od svého přirozeného domova. Většina z nich prosedí celý den shrbená v kleci na betonové podlaze za kovovými mřížemi. Tygři a lvi mají v ZOO 18 000 krát méně prostoru, než využívají ve volné přírodě. Lední medvědi milionkrát méně. A co stěhovavá zvířata, ptáci, ryby? Vzít ptákovi možnost létat je stejné jako nutit človeka celý život se pohybovat plazením po zemi. Jaký život má lední medvěd v pražské ZOO? Zapojte představivost.

Liška v zajetí Liška v přírodě


ZOO jako přehlídka duševních poruch zvířat

To, co používáme jako trest pro zločince, jsou běžné podmínky pro život zvířat v ZOO. Většina expozic zoologických zahrad neposkytuje zvířatům možnost chovat se přirozeně, krutě omezuje jejich prostor, soukromí i možnost přirozené fyzické námahy. Kotce, klece a výběhy jsou vystavené tak, aby byla zvířata lidem stále na očích. Schované zvíře pro ZOO nemá žádnou hodnotu.

Takové podmínky často způsobují sebepoškozující chování a psychické poruchy. Ty jsou nejčastější u medvědů a kočkovitých šelem, které se monotónně otáčejí v kruhu. Primáti a ptáci se často stávají agresivními. Ubližují sami sobě. Žirafy kroutí krky a ohýbají hlavy tam a zpátky. Sloni často houpou hlavami ze strany na stranu.


Spousta nežádoucích a přebytečných zvířat

Mláďata v zoologických zahradách často přitahují pozornost lidí, ale chovné programy nutně vedou k přebytku méně roztomilých dospělých zvířat. ZOO nejsou zaměřena na obnovu a opětovné začlenění rehabilitovaných zvířat zpět do přirozeného prostředí. Přebytečná zvířata jsou tak prodávána, půjčována nebo vyměňována. Při mnohahodinových transportech zvířata dále fyzicky i psychicky velmi trpí. Pokud jsou zvířata nežádoucí (např. je narušena jejich smečka a navzájem se napadají) a nedaří se je prodat nebo umístit jinam, jsou zlikvidována. Jistě si vzpomenete na aféru zabitého žirafího mláděte v Kodaňské ZOO. Kdyby se to nestalo před zraky návštěvníků, nikdy by se to lidé nedozvěděli. Tento osud potká v evropských ZOO tisíce zvířat ročně. Jsou známy případy propojení zoologických zahrad s cirkusy, což jsou v podstatě zvířecí koncentráky. O těch bude ještě řeč v následujícím článku.

Ryby v zajetí Ryby v přírodě


Smrt za mřížemi

Zoologické zahrady nechávají zvířata zranitelná vůči nebezpečím, kterým se nemohou nijak bránit nebo před nimi utéct. Dochází k otravám, hladovění, utopení při záplavách i uhoření v případě požárů. Zvířata umírají po požití lidské stravy, mincí, plastových sáčků a jiných předmětů, které lidé vhazují do klecí a výběhů. Zvířata v ZOO se navíc často dožívají významně kratšího věku než ve volné přírodě. Například afričtí sloni žijí v přirozeném prostředí třikrát tak dlouho. Velká část narozených mláďat ani nepřežije.

Krokodýl v zajetí Krokodýl v přírodě


Mýtus o ušlechtilosti

Oficiálním cílem ZOO je poskytování vzdělání a ochrana přírody, reálně však nabízejí pouze zábavu lidem. Na tu se ale dotace nedávají. Věřte, že naprostá většina chovaných zvířat není ohrožena vůbec. Chovné programy zoologických zahrad jsou neúspěšné, protože poskytují nepřirozené prostředí, ve kterém nutí zvířata se reproduktovat. Tato zvířata navíc obvykle nejsou odchycena z přírody, ale po několik generací chována v zajetí, takže jejich chování je od narození zcela odlišné od toho ve volné přírodě.

Orel v zajetí Orel v přírodě

Většina lidí si myslí, že ZOO slouží jako záchytné stanice nebo centra pro reprodukci ohrožených druhů. Není to pravda. Pro tyto účely existují samostatná neveřejná specializovaná centra. Zoologické zahrady narozdíl od nich mají jen velmi malé úspěchy chovu v zajetí. A ani u těch nedochází k návratu zvířat do volné přírody. Jedna z největších lží je, že zoologické zahrady šetří divoká zvířata před vyhynutím a umísťují je zpět do přirozeného prostředí.


Chov pro zisk

Pro zoologické zahrady je zisk důležitější než životní podmínky zvířat, protože bez peněz je ohrožena samotná existence podniku. Přesto většina ZOO podniká se ztrátou a musí permanentně hledat způsoby, jak snížit náklady nebo používat triky na přilákání návštěvníků. Finanční prostředky, které by měly být použity pro zlepšení životních podmínek zvířat, jsou tak často použity na reklamu a lákání nových návštěvníků zábavními atrakcemi nijak nesouvisejícími s chovanými zvířaty. Paradoxně se tak klade větší důraz na to, aby se v ZOO dobře cítili návštěvníci, až potom zvířata.

Medvěd v zajetí


Co s tím můžete udělat vy

ZOO budou nucena zastavit chov a odebírání zvířat z volné přírody, pokud nebudou mít finance na jejich provozování. Nejúčinnější způsob, jak pomoci zvířatům uvězněným v zoologických zahradách, je prosté bojkotování a upozornění ostatních, aby dělali totéž. Zkrátka tam nechoďte. Už nikdy.

Opice v zajetí Opice v přírodě


Čím nahradit návštěvu ZOO

Pokud prahnete po poznávání světové fauny, zábavní průmysl vám nabízí spoustu možností, jak se vzdělávat a zároveň neunudit k smrti. Kromě nekonečného proudu dokumentárních pořadů v televizi existují také velmi povedené DVD a Blu-Ray celovečeráky. Doporučuju například šestidiskovou kolekci Planet Earth od BBC, která se zabývá zvířecími druhy od Antarktidy po africkou savanu. Obsahuje více než deset hodin fantastických záběrů, kterým se návštěva klecí nemůže rovnat. A za zlomek ceny. Pro hráče s Playstationem je ideální skvělá interaktivní hra Africa.

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuMichal Škrabálek, 19. 1. 2015, 13:31, zobrazeno 22881x, dnes 0x
3.6 47Hodnocení